Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 13/12/2018

G8 70
G7 324
G6 8765 7357 5818
G5 5278
G4 09710 10165 13266
30806 23352 01195 04527
G3 66592 83521
G2 97891
G1 12437
ĐB 403096
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 0 8
2 1 4 7
3 7
4
5 2 7
6 5 5 6
7 8
8
9 1 2 5 6

Xổ số Bình Định 06/12/2018

G8 68
G7 746
G6 6324 7934 2997
G5 9521
G4 33724 42177 72435
55848 17229 60875 96103
G3 31394 93067
G2 10161
G1 31203
ĐB 861273
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3 3
1
2 1 4 4 9
3 4 5
4 6 8
5
6 1 7
7 3 5 7
8
9 4 7

Xổ số Bình Định 29/11/2018

G8 99
G7 980
G6 8044 9973 4870
G5 5411
G4 58317 26527 24860
02798 18607 53148 01986
G3 55498 86259
G2 42068
G1 10317
ĐB 867076
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 1 7 7
2 7
3
4 4 8
5 9
6 0 8
7 0 3 6
8 0 6
9 8 8

Xổ số Bình Định 22/11/2018

G8 62
G7 371
G6 1775 8965 2150
G5 4760
G4 78038 59623 24272
88745 67418 09721 24660
G3 52255 34075
G2 65633
G1 58985
ĐB 164521
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8
2 1 1 3
3 3 8
4 5
5 0 5
6 0 0 5
7 1 2 5 5
8 5
9