Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 14/02/2019

G8 93
G7 165
G6 5111 0999 6600
G5 0486
G4 35937 88809 86430
88192 26832 54799 95445
G3 49997 93135
G2 67013
G1 02097
ĐB 476988
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 9
1 1 3
2
3 0 2 5 7
4 5
5
6 5
7
8 6 8
9 2 7 7 9 9

Xổ số Bình Định 07/02/2019

G8 86
G7 454
G6 1326 6225 0252
G5 2499
G4 74102 85012 81527
70443 58625 07743 66633
G3 14306 14935
G2 43608
G1 99302
ĐB 724469
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2 2 6 8
1 2
2 5 5 6 7
3 3 5
4 3 3
5 2 4
6 9
7
8
9 9

Xổ số Bình Định 31/01/2019

G8 67
G7 968
G6 1747 7843 2595
G5 1780
G4 26818 52576 14633
13408 13968 50493 98806
G3 80225 84615
G2 74253
G1 99035
ĐB 384244
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 6 8
1 5 8
2 5
3 3 5
4 3 4 7
5 3
6 8 8
7 6
8 0
9 3 5

Xổ số Bình Định 24/01/2019

G8 86
G7 486
G6 4706 3246 1805
G5 5067
G4 89157 51140 49626
96063 29001 49281 84119
G3 03162 24216
G2 88133
G1 59908
ĐB 507274
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 5 6 8
1 6 9
2 6
3 3
4 0 6
5 7
6 2 3 7
7 4
8 1 6
9