Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 18/04/2019

G8 38
G7 273
G6 2273 4075 6968
G5 2806
G4 67294 08250 01142
34308 12030 00638 67512
G3 89581 44490
G2 52591
G1 96684
ĐB 403055
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6 8
1 2
2
3 0 8
4 2
5 0 5
6 8
7 3 3 5
8 1 4
9 0 1 4

Xổ số Bình Thuận 11/04/2019

G8 58
G7 301
G6 9723 1569 9238
G5 5088
G4 78279 28220 66444
73633 80975 23512 90167
G3 09767 02067
G2 07973
G1 75607
ĐB 758459
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 7
1 2
2 0 3
3 3 8
4 4
5 9
6 7 7 7 9
7 3 5 9
8 8
9

Xổ số Bình Thuận 04/04/2019

G8 15
G7 908
G6 8020 4074 1578
G5 9332
G4 14615 77311 38001
73507 89042 43293 42411
G3 14436 52718
G2 99588
G1 64171
ĐB 933420
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 7 8
1 1 1 5 8
2 0 0
3 2 6
4 2
5
6
7 1 4 8
8 8
9 3

Xổ số Bình Thuận 28/03/2019

G8 76
G7 987
G6 1140 2522 8993
G5 7536
G4 35828 94218 62867
43882 35028 11591 29697
G3 39936 35078
G2 26682
G1 32679
ĐB 333702
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 8
2 2 8 8
3 6 6
4 0
5
6 7
7 8 9
8 2 2 7
9 1 3 7