Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Nội dung Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Xổ số Hồ Chí Minh 20/05/2019

G8 75
G7 795
G6 0193 5930 7576
G5 5255
G4 41869 58266 51111
13009 33248 75727 04825
G3 72434 08042
G2 04894
G1 43155
ĐB 656512
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 1 2
2 5 7
3 0 4
4 2 8
5 5 5
6 6 9
7 6
8
9 3 4 5

Xổ số Hồ Chí Minh 18/05/2019

G8 60
G7 672
G6 0909 6032 0389
G5 4748
G4 32487 17948 27340
75863 07946 14623 99177
G3 66453 09897
G2 17359
G1 68664
ĐB 961108
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8 9
1
2 3
3 2
4 0 6 8 8
5 3 9
6 3 4
7 2 7
8 7 9
9 7

Xổ số Hồ Chí Minh 13/05/2019

G8 58
G7 368
G6 7296 5552 4295
G5 1036
G4 04725 34030 14522
40218 15168 01637 58708
G3 10605 30653
G2 91934
G1 72560
ĐB 330475
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5 8
1 8
2 2 5
3 0 4 6 7
4
5 2 3
6 0 8 8
7 5
8
9 5 6

Xổ số Hồ Chí Minh 11/05/2019

G8 06
G7 012
G6 7532 6602 9073
G5 2569
G4 35227 87591 06561
64293 19873 51231 05707
G3 08554 16824
G2 92560
G1 43483
ĐB 178777
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2 7
1 2
2 4 7
3 1 2
4
5 4
6 0 1 9
7 3 3 7
8 3
9 1 3